20.08.2004

Ole Vigs gate 1

gnr. 214, bnr. 200 i Oslo

 

 

 

EIENDOMMEN

 

Historikk

 

Ole Vigs gate 1 er bygget ca 1900 som leiegård med 8 leiligheter. Gården ble kjøpt av vår farfar Ole Harnæs i 1935 og gitt til vår tante Magnhild Harnæs. Hun eide gården fram til 1994 da vi kjøpte den av henne. I 1994 foretok vi en utvendig rehabilitering av gården med nytt tak, nye takrenner, pipe-/gavlbeslag og nedløpsrør, nye vinduer mot gaten samt oppussing og restaurering av gatefasade og maling av vinduer mot bakgården. I 1996 innredet vi nye baderom med WC i leilighetene. I 2003 har vi foretatt en oppussing og restaurering av hovedtrapperommet og lagt inn nytt callinganlegg.

 

Gården ble seksjonert i 1994 med bistand fra advokat Hroar Holtet. Det ble opprettet 11 seksjoner; 8 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner. De tre næringsseksjoner er en i kjeller/underetasje og to på loftet. Grunnen til at de tre seksjonene ble opprettet som næringsseksjoner er at det ikke er tillatt å etablere boligseksjoner som ikke er utbygd. Snr. 1 i kjeller/underetasje var tenkt som et mulig tilleggsareal til leiligheten over, eventuelt som en selvstendig liten bolig eller næringsareal. Seksjonene på loftet var tenkt som mulig loftsleilighet.

 

Siden 1994 har Sameiet Harnæs solgt 5 leiligheter og en seksjon på loftet til bygging av loftsleilighet. Vi eier fortsatt 3 leiligheter i gården, en seksjon i kjeller/underetasje og en seksjon på loftet. Seksjon nr 11 på loftet har vi lovet å tilbakeføre til fellesareal når loftsleiligheten ved siden av er utbygd.

 

Regulering

 

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger jfr. Endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, S-2255 stadfestet 28.7.77, med endret reg. best. S 2937 av 1.10.87 med U 1,0 - 1,5. Tomten areal er 518 m2.

 

Boligsameiet Ole Vigs gate 1

 

Gården er organisert som et boligsameie med vedtekter og årlige sameiemøter. Boligsameiet har et styre bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem og har forretningsfører og revisor. Det foreligger ordensregler, vaktmesterinstruks og trappevaskordning. 2 ganger i året er det dugnad i fellesarealene inne og ute.

 

Gården

 

Gården har kjeller, fire etasjer og loft. Hovedtrapp i jern og tre og kjøkkentrapp i tre. Kjeller er delt i to av portrom. Gården er fundamentert med grunnmur på fjell og bygget i murte fasader og midtvegg. Etasjeskillene er trebjelkelag med leire. I 1. etasje i kjøkkentrapp er det et felles WC og i hver etasje en bod (tidligere falldo) som disponeres felles av de to leilighetene i etasjen nedenfor. Loftet er delt i to seksjoner hvor den ene delen er disponert til boder og den andre er solgt for utbygging til loftsleilighet.

 

Gårdsrommet er skjermet mot sjenerende sol og delvis hellelagt Det har grønt preg med en del busker og trær og det er en sittegruppe.

 

Baderommene

 

I 1996 ble det bygget nye baderom i 7 av de 8 leilighetene i gården. Arbeidene ble utført av entreprenørfirmaet Stensrud & Stensrud AS med Ing. Hans Becker as som underentreprenør for elektroarbeidene. I garantiperioden viste det seg at det var en byggefeil i baderomsgulvet som delvis skyldes produktfeil på varmekablene og delvis skyldes for liten oppbrett på vegg av membran. Entreprenøren har tatt på seg ansvaret for denne feilen og utstedt en livstidsgaranti datert 25.10.99 (varighet 15 - 20 år) på reparasjon i fremtiden. Feilen består i at varmekablene kobler ut. Feilen oppstår ikke ved normal bruk av baderom.

 

Sameiet Harnæs

 

Sameiet Harnæs eier snr 1, 2, 3, 5 og 11.

 

SNR. 1

 

Snr. 1 er et avgrenset areal (næringsseksjon) i kjeller/underetasje som består av et tavlerom og 3 vanlige boder som i dag tilhører snr. 2, 5 og 8. Seksjonen er på ca 44 m2, men forutsettes reseksjonert og redusert til 38 m2 BTA / 34 m2 netto slik at tavlerommet tilhører gårdens fellesareal. De tre bodene skal erstattes ved omdisponering av fellesareal i kjeller/underetasje.

Seksjonen har støpte gulv, pussede himlinger og vegger, enkle vinduer med gitter og vinduslemmer og tre enkle tredører ut mot kjellergang. Bodene er adskilt med enkle trevegger. Takhøyde i dag er 232 cm. Det følger ingen bod med snr. 1.

 

Det foreligger referat fra forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten 06.03.03 hvor etaten på grunnlag av tegninger datert 01.02.03 anbefaler bruksendring til boligformål som tilleggsareal for eksisterende 1. etasje. Hvis underetasje tilfredsstiller krav i teknisk forskrift med hensyn til takhøyde, lysforhold og bokvalitet, kan underetasjen vurderes som egen boenhet. Snr. 1 selges som den er med de opplysninger som foreligger. Selger tømmer boder og foretar omdisponering av kjeller. Riving av boder, innhenting av byggetillatelse og utbygging er kjøpers ansvar.

 

SNR. 2

 

Snr. 2 er en boligseksjon på 110 m2 BTA og 100 m2 BRA, ligger i høy 1. etasje og består av:

Entre og en liten bod.

WC-rom med håndvask med kaldt vann.

Kjøkken med varmtvannsbeholder og spiseplass, eldre kjøkkeninnredning.

2 stuer mot gate med doble dører mellom, rosetter og stukkatur i taket, pipeløp i begge stuene.

Soverom mot bakgård med rosett og stukkatur i taket, bra standard.

Soverom mot bakgård med panelte vegger og tak.

Baderom med WC, tilkopling for vaskemaskin, fliser og varmekabler i gulv, felles varmt vann inngår i fellesutgiftene.

Loftsbod og kjellerbod.

Tilgang til fellesbod og felles WC i kjøkkentrapp.

 

SNR. 3

 

Snr. 3 er en boligseksjon på 62 M2 BRA, ligger i høy 1. etasje og består av entre, liten bod, kjøkken, stue og 2 soverom samt kjeller- og loftsbod, inngang fra portrommet.

 

SNR. 5

 

Snr. 5 ligger i 2. etasje på høyre side og er nesten lik snr. 2 med unntak av at badet er gammelt og lite, bygd antakelig på 70-tallet.

 

SNR. 11

 

Snr. 11 er høyre del av loftet. Etter at loftsleilighet er utbygd i snr. 10 skal seksjonen tilbakeføres til fellesareal.