årsrapport 2002

 

 

SAMEIET HARNÆS

OLE VIGS GATE 1 OG SCHULTZ GATE 12

ÅRSRAPPORT 2002

 

 

Vedlagt følger Regnskap 2002, Utgifter 2002 og Budsjett 2003.

 

 

Ole Vigs gate 1:

 

Snr. 2, Brandsrud (01.01 - 30.08) og Berg m. fl. (01.10 -):

 

Husleien ble indeksregulert med 101 kr fra 2001 til 2002 slik at husleien ble 4.918 kr/mnd.

I mai ble leiligheten sagt opp og fraflyttet pr. 30.08.2002.

 

På møte i Sameiet Harnæs i september ble vi enige om å prøve å få rammetillatelse til å bruksendre snr. 1 i kjelleren fra fellesareal til bolig å selge snr 1 og 2 samtidig. Leiligheten leies ut midlertidig i påvente av dette. Nils utarbeider søknad om rammetillatelse.

 

I september ble leiligheten pusset opp av Sverre og annonsert ledig. Ny leieavtale ble inngått med Frode Berg, Dag Anbjørnrud og Michael Mong fra 1. oktober for 11.000 kr/mnd. Avtalen er tidsbegrenset til 31.12.2003.

 

Snr. 3, Rakstad:

 

Husleien ble indeksregulert med 77 kr fra 2001 til 2002 slik at husleien har vært 3.739 kr/mnd hele 2002. Fra januar 2003 ble det lagt til et indekstillegg på 78 kr/mnd pluss et vedlikeholdstillegg på 700 kr/mnd (oppussing av trapperom med mer) slik at husleien fra 01.01.2003 er på 4.517 kr/mnd.

 

Snr. 5, Karlsson:

 

Husleien ble indeksregulert med 91 kr fra 2001 til 2002 slik at husleien har vært 4.409 kr/mnd hele 2002. Fra januar 2003 ble det lagt til et indekstillegg på 92 kr/mnd pluss et vedlikeholdstillegg på 1.100 kr/mnd (oppussing av trapperom med mer) slik at husleien fra 01.01.2003 er på 5.601 kr/mnd.

 

Husleiereguleringen:

 

01.01.2004 har det gått 3 år siden gården fikk fritak for husleiereguleringen slik at husleiene for snr. 3 og 5 da kan settes til gjengs leie. Leieboerne er varslet om dette og vi må ta stilling til hva leien skal være i løpet av høsten 2003.

 

 

 

 

 

Schultz gate 12:

 

Snr.12, Backe-Hansen:

 

Husleien ble regulert med et indekstilleg på 95 kr/mnd pluss et tillegg for fasadeoppussing på 1.410 kr/mnd fra 2001 til 2002 slik at husleien har vært 6.060 kr/mnd hele 2002. Fra januar 2003 ble det lagt til et indekstillegg på 98 kr/mnd slik at husleien fra 01.01.2003 er på 6.158 kr/mnd.

 

01.07.2003 har det gått 3 år siden gården fikk fritak for husleiereguleringen slik at husleien da kan settes til gjengs leie. Leieboeren er varslet om dette og vi må ta stilling til hva leien skal være i løpet av våren 2003.

 

 

Status:

 

Pr. 01.01.2002 hadde vi 121.799 kr i banken. Resultatet i 2002 ble på +109.899 kr.

I desember ble det betalt utbytte på 20.000 kr til hver av sameierne, til sammen 160.000 kr.

Etter utbytte er resultatet for 2002 på -50.101 kr og beholdningen pr 31.12.2002 på 71.698 kr.

I tillegg har vi andel av fellesformue i begge gårdene og andel av fellesgjeld i Schultzgt. 12.

 

 

 

 

 

20.01.03 / Nils