årsrapport 2003

 

 

SAMEIET HARNÆS

OLE VIGS GATE 1 OG SCHULTZ GATE 12

ÅRSRAPPORT 2003

 

 

Ole Vigs gate 1:

 

 

Snr. 2, Berg mfl (01.01 - 30.06) og Gjerlaug mfl. (01.08 - ):

 

Frode Berg, Dag Anbjørnrud og Michael Mong hadde tidsbegrenset kontrakt ut 2003, men sa opp leiligheten pr. 30.06.2003. De betalte en leie på 11.000 kr/mnd og var à jour. Vi prøvde å selge leiligheten sammen med seksjon nr 1 og 5, men lyktes ikke.

 

I stedet annonserte vi for utleie og inngikk 3 års leiekontrakt med Stig-Øyvind Blystad, Lars Chr. Gjerlaug og Even Joachim Aarebrot fra 01.08.2003 til 31.07.2006. De er tre studenter, to går på Menighetsfakultetet og en studerer på Blindern. De har stilt depositum på 30.000 kr, betaler husleien, som er 10.000 kr/mnd, og oppfører seg bra.

 

Vi måtte skifte blandebatteriet i kjøkkenbenken høsten 2003. Rørleggerfirmaet Helge Flateby AS utførte jobben.

 

 

Snr. 3, Rakstad:

 

Nils Morten er en trofast og pålitelig leieboer. I hele 2003 har han betalt 4.517 kr/mnd i husleie, punktlig. Fra 2004 er husleien satt til 6.300 kr/mnd etter vedtak i Sameiet Harnæs høsten 2003.

 

 

Snr. 5, Karlsson (01.01 – 30.08) og Nordmo mfl (01.09 - ):

 

Fru Karlsson døde våren 2003 og leiligheten ble oppsagt pr. 01.09.2003. Husleien var 5.601 kr/mnd. Vi prøvde å selge leiligheten sammen med snr 1 og 2, men lyktes ikke. I stedet annonserte vi for utleie og inngikk 3 års leiekontrakt med Hanne Nordmo, Stina Aateigen og CamillaTønnesen (og hennes samboer) fra 01.09.2003 til 31.08.2006. De klarte ikke å stille mer enn 20.000 kr i depositum, og det har vært en del problemer med dem både når det gjelder trappevask, søppel og husleiebetaling. Husleien er på 10.000 kr/mnd.

 

Det har vært en del forviklingar i bofellesskapet i det siste. Camilla har flyttet ut og hennes samboer, Jan Henrik Søndberg, overtar hennes plass. De har klaget på standarden på kjøkkenet, særlig på varmtvannet, og ønsker å modernisere kjøkkenet selv. Jeg har sagt meg villig til å vurdere det hvis de kommer med et skriftlig tilbud med tegninger og beskrivelse.

 

 

 

 

Schultz gate 12:

 

 

Snr.12, Backe-Hansen:

 

Ove er en trofast og pålitelig leieboer. 1. halvår 2003 betalt han 6.158 kr/mnd i husleie. 2. halvår 2003 ble husleien økt til 6.685 kr/mnd grunnet økning av fellesutgifter. Fra 2004 er husleien satt til 8.400 kr/mnd etter vedtak i Sameiet Harnæs høsten 2003.

 

 

 

Status:

 

Pr. 01.01.2003 hadde vi 71.698 kr i banken. Resultatet i 2003 ble på +157.518 kr.

Det er ikke utbetalt utbytte til sameierne i 2003.

Beholdningen pr 31.12.2003 er på 229.216 kr.

 

I tillegg har vi andel av bankinnskudd på 9.478 kr i Schultz gate 12 og 31.943 kr i Ole Vigs gate 1. Vår andel av fellesgjelden i Schultz gate 12 er på 129.558 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2004 / Nils