Slektstavlen til Marthe Malene:

 

                                                Ole Gundersøn Voie f ca 1615

                                                                Gunder Olsen Voie f ca 1640

                                                                Ole Gundersen gm Anna  fra Rostøl   

Ole Guttormsen - Gjertrud                Gunder Olsen 1689 - 1716 gm Maren 

                            Ommundsdatter                                Mortensdatter

                                 I                                                              I

Ole Olsen       -       Johanne Gundersdatter      Jens Gundersen Brømnæs

1702 - 1741             30.06.1712 -                              g Brækka  (storkjempen)

                        I                                                                                  I

Gunder Olsen                                -                      Marte Jensdatter Brækka

29.09.1734 -  04.01.1805

                        I

(Ole f. 1766 - Jens f. 1768 - Ole f. 1771 - Gunder f. 1775 - Johanne f. 1777 - Anne f. 1780)

 

Ole Gundersen Moen      -      Ingeborg Jensdatter Voie

24.05.1771 -  03.09.1840        25.07.1767 - 03.11.1839

                            I

                         (Gunder f 1799  - Jens f 1809 - Ole f 1814)

 

Jens Olsen Moen          -        Marthe Gundersdatter Skjævestad

01.08.1809 - 25.11.1902         27.03.1807 - 12.05.1878                                                   

                                                 I                                                                      

(Ingeborg f 1835  - Marthe Malene  - Ole f 1841  - Gunder f 1843 - Nils f 1845 - Jens Martin)

 

Marthe Malene Jensdatter Brækka      -        Nils Danielson Harnäs

23.02.1838 - 22.04.1919                                   22.03.1833 - 26.10.1924

                                                                       I

1. Kristine Harnæs 1861 - 1865

2. Jens Martin Harnæs 1864 - 1936

3. Daniel Harnæs 1866 - 1904

4. Kristine Harnæs 1868 - 1868                      

5. Kristine Harnæs 1870 - 1971                                        

6. Ole Harnæs  1873  - 1947                                            

                                7. Inga Marie  1878 - 1948

 

Slektstavlen til Nils Daniel:

 

                                                                Sven Persson i Fårskog

                                                                Karin Andersdotter          Nils Nilsson

                                                                Bryngel Jonsson              Ingeborg  

Lisbet Hansdotter                 Olsdotter

               

                                                                                I        I                             I

 

Per Olsson            Nils Ærsson                          Per Svensson        Nils Olsson

1693 -                    1711 -                                    1743 -                    1710 -

Sigri Nilsdotter    Ingeborg Eriksdotter         Kierstin                 Kerstin

1709 -                    1709 - 1798                          Bryngelsdotter     Nilsdotter

                                                                                1739 -                    1746 -

                I                               I                                               I                               I

 

Jonas Persson - Karin Nilsdotter       Anders Persson - Margreta Nilsdotter

 1741 - 1796       1753 -                          1769 -                    1774 -

                I                                                                               I                              

 

Daniel Jonasson                  g 1818 m              Christina Andersdotter

02.12.1794 - 28.04.1858                                                   08.03.1790 -        

                                                                I

 

Marthe Malene Jensdatter Brækka      -        Nils Danielson Harnäs

23.02.1838 - 22.04.1919                                   22.03.1833 - 26.10.1924

 

(Anna Stina 1819 - Gustava  - Kathrina 1821 - Jonas 1825 - Anniken - Daniel - Nils - Clara)

 

                                                                       I

1. Kristine Harnæs 1861 - 1865

2. Jens Martin Harnæs 1864 - 1936

3. Daniel Harnæs 1866 - 1904

4. Kristine Harnæs 1868 - 1868                      

5. Kristine Harnæs 1870 - 1971                                        

6. Ole Harnæs  1873  - 1947                                            

                                7. Inga Marie  1878 - 1948

 

 

 

 

afskrift

 

Av hemmaregaren Daniel Persson i Lilslerud af ne Daniskrig m. församling född år 1786 (åttiosex) var gift med Stina Andersatter, född 1790 (nittio) och att Nämnde Daniel Persson afled år 1817 (sjutton) efterlemnande i detta gifte födde barnen:

 

 Anders född 1810 (tio) 2/9 gift och bosatt i Korsbyn af Silleruds församling,

Carl född år 1813 25/3 död i januari 1887 i Sillerud församling efterlemnande barn, Maria Lisa född år 1816 (sexton) gift med Anders Andersson Kalleboda af Silleruds församling numera 1875 afliden och efterlemnande barn.

 

Samt att berörde Daniel Perssons enka, Stina Andersdotter, efter mannens död gift Sig med hemmaregaren Daniel Jonasson i Hohl Leder mera i Harnäs af Silleruds församling i hvilket äktenskap födda barn:

 

Anna Stina född år 1819 (nitton) gift med egaren Iver (Sven?)Olsson Tenvik af Silleruds församling,

Gustavfa född år 1820 (tjugo), Numera enka boende i Harnäs af Silleruds församling,

Kathrina född år 1821 (tjugoen) 25/1 utflyttade med flytningsbevis til Våhla Sokn i Norge år 1852 12/10,

Jonas född år 1825 (tjugofem) 11/1 gift och hemmaregare i Harnäs af Silleruds församling,

Daniel född 1828 (tjugoåtta) 2/1 utflyttade med fullständigt utflytningsbevis til Christiania stad i Norge år 1855 16/2, Uppgifves att vara död år 1887 i La Crosse, Wisconsin n. Amerika,

Nils född år 1833 (trettiotre) 22/3 utflyttade med utflytningsbevis til Norge år 1854 17/11 harest han vistas i Rakkestad i Hölan,

Clara född år 1836 (trettiosex) 19/11 gift 1864 med egaren Johannes Svensson med hvilken hon utflyttade till Silbodals församling år 1870 21/10.

 

Attesteras Sillerud församling af Värmlands Län Sverige

Den 1. juli 1887 (åttiosju)

 

G. D. Selen

Kyrkoherde i Silleruds församling

Segel med Bokslätnin

PASIONS E nr 13

Sillerud av Selen