Slekten

Brandsrud - Harnæs

 

Besteforeldrene i Brandsrud

Nils Danielson Harnäs

Tante Anna

Nils Daniel

 

En beretning etter minne skrevet for slektens etterkommere.

 

Kristian Harnæs

Fredrikstad

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Harnæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

 

Besteforeldrene i Brandsrud                                                         6

Vil du aka, Krestjan?                                                              8

Bestefar i unge år                                                                   9

En nevenytting sliter og ordensmann                              10

Mormor og de syv ungene                                                 11

Småbruket Brandsrud                                                          12

Stuene i Brandsrud; Sørlistua og Åslistua                      13

Barna i Brandsrud                                                                15

Besteforeldrene i Brandsrud                                              18

Nils Danielson Harnäs                                                               20

                Ach, Värmland du skøna!                                                   22

                Gullet i Harnäs                                                                      23

Reisen til Christiania                                                            24

Marthe Malene                                                                     25

Gården Brekka                                                                      26

Kjærligheten faller like lett på en lort                                28

Familien Harnäs på Søndre Rakstad                                 29

Sterke og fredelige Nils                                                       32

Slektstavlen til Marte Malene og Nils                              36

Tante Anna                                                                               38

                Hun er et elskelig vesen, frøken Brandsrud!                   40

                Hybelvertinnen i Schultz gate                                            41

                En dame med stil                                                                  42

                Tante Annas leieboere                                                        42

                Somlete og sosial                                                                 43

                Tilbake til hennes tid i Schultz gate                                  45

                Tante Annas 70-års dag                                                     45

                Livets aften                                                                           46

Nils Daniel                                                                                49

                Noen dør i livets vår                                                            51

                Snill og godlynt spilloppmaker                                          52

                Nils og Fridolf                                                                       53

                Slekta på besøk                                                                    54

                Skolegang i Skien                                                 54

                Og så hendte det                                                                  56

 

 

 

 

 

 

Besteforeldrene i Brandsrud

Christian Brandsrud og hans kone Sofie -

to slitere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Brandsrud

Vil du aka, Krestjan ?

 

Jeg kjente stemmen.

 

Det var bestefar Brandsrud som kom kjørende med hest og langslae.

Og stedet var nede på flata bak låven vår på Rakstad. Og tidspunktet var vel i mars, i hvert fall var det klabbeføre for en liten kortbeint skiløper. Han kom kjørende over jordene på møkkakjører-veien etter kara hjemme som hadde kjørt møkk til Hagan.

Han skjønte vel at jeg var i vansker.

Nils og Fridolf var langt foran, skiene mine klabbet og motbakken opp til husene var lang og seig. Han stoppet hesten, tok meg under armene og løftet meg opp på slaen med skiene på og satte meg skrevs over en sekk. Så kjørte vi hjem til gards - i triumf sett med mine øyer.

 

Jeg måtte vel være en 6 - 7 år gammel.

Episoden har jeg alltid husket og spikret inn i mitt sinn, som et minne om en god og snill mann. En bestefar i ordets rette betydning. Og episoden kan tolkes i langt videre perspektiv. Han var en godviljens mann og hans hjelpsomhet strakk seg langt utover egen hageport.

Og så hadde vi jo samme fornavn. Jeg var oppkalt etter ham. Det gir også en viss tilhørighet. Riktignok skrev vi våre fornavn litt forskjellig; han Christian og jeg Kristian. Det skyldtes vel tidens utvikling av skrivemåter av navn, og spilte ingen rolle oss kara i mellom.

 

For bestefar het Christian Brandsrud.

 

 

 

 

Bestefar i unge år.

 

Jeg må tilstå at jeg kjenner skammelig lite til hans barndom og yngre år. Der håper jeg at andre blandt slekt og kjente kan tre støttende til. Bror Helge  har fortalt meg at han var født i Søndre Høland et sted, visstnok i Østby-grenda. Han kjøpte i ung alder gården Brandsrud som var husmannsplass under Syversen, Rakstad. Og han tok vel da rimeligvis etternavnet Brandsrud. Det var vanlig i de tider å ta navnet etter boplassen.

 

Han giftet seg med Sofie Nordby fra småbruket Nordby ved Nordre Thuen, et sted som ikke ligger langt fra Brandsrud, så sannsynligvis var det via sitt ekteskap at han havnet på det stedet. Nærmere tidspunkter for ekteskap og flytting til Brandsrud har jeg ikke, men slike data kan vel skaffes av interesserte.

 

Hans første år på Brandsrud kan vel antakelig minne litt om karen i prestens tale i Peer Gynt:

 

Dog, mannens mot fikk skredet ikke krøket,

han grov, han renset, førslet, ryddet grus.

Og før den næste vintersne var føket,

sto reist for tredje gang hans ringe hus.

 

Og han fikk nok slite, karen. Særlig de første årene.

Han var flink, hadde ideer, hadde bra fysikk og var mer enn vanlig fingernem. Fingernemhet ble også hans varemerke.

 

Og kona måtte nok tre støttende til, rimeligvis.

 

 

 

 

En nevenyttig sliter og ordensmann.

 

Men sliteren drev også med andre ting.

 

Han var en nevenyttig og hendig kar, arbeidsvillig, kunne gjøre litt av hvert, var en altmuligmann. En hovedgeskjeft ved siden av gårdsbruket, som jeg antar var på snaue 100 mål, var at han la inn vann i husene til folk og dyr. Han boret og brendte hull i trestammer til rør, grov grøfter, la ned rør og monterte pumper. Videre var han periodevis på anleggsarbeid med hest og kjerre. Tante Anna fortalte meg en gang om ham at når han søndag ettermiddag dro tilbake til sitt anleggsarbeid utenbygds og tok avskjed med kone og ungeflokk, sa han; Du får ha det så bra som du kan.

 

Realistisk og jordnært. Og karakteristisk for ham.

 

Og som den flinke og arbeidssomme mann han var skapte han en bra og solid økonomi i Brandsrud. Han bygget og utvidet husene, hadde alltid mye god redskap til ymse bruk.

 

Jeg husker da jeg som liten gutt var med moren min på besøk i Brandsrud og tittet inn i redskapshus og buer; jeg så med undring på alle de fine øksene, sagene, bor og navarer og mye mer. Alt i beste orden og stand. Og husene var velstelte og pent malte. Her hadde han nok etter hvert god hjelp av barneflokken som vokste opp og utviklet seg i framifrå positiv retning.

 

 

Mormor og de syv ungene.

 

Som tidligere nevnt het hun Sofie og var født Nordby og var fra et småbruk ikke så langt unna. Hun var vel en sliter på det jevne som strevet trutt og sikkert på gården med dyr og unger, vel mye alene, for bestefar var jo ofte ute på arbeid og var vel periodevis bare hjemme i helgene. Og helt regelmessig annenhver høst fødte hun jo barn, så reproduksjonslivet var i orden. Hun ammet vel et års tid og så ble hun med barn igjen. Syv barn vokste opp. Først fire jenter; Dorthea, Maren, Anna og Helene. Og så tre gutter; Theodor, Halvor og Ole. Og jeg har hørt at en sommer døde to smågutter, en av dem het Karl. Sorger og gleder hørte med i hverdagen.

 

Et klassebillede fra Skedsmo skole rinner meg i hu. Det henger hjemme på Rakstad. Det viser elevene ved skolen, tatt i nordveggen av skolebygningen. Tidspunktet må være omkring århundreskiftet. Til venstre på billedet ser vi skolemesteren, tidsmessig antrukket med stor pullehatt. Han het Dæhlen eller Nerdrum. Og i den store elevflokken er fire Brandsrud-barn representert; Helene, Theodor, Halvor og Ole. Og det slår meg hvor pene og velstelte de er. Helene med fin hvit blusekrage, guttene med fine skjorter og trøyer. Alt er selvfølgelig hjemmesydd. Og dette sier mye om mormor.

 

Hun må ha vært et flinkt menneske. Det vitner om slit og omtanke å holde en slik stor barneflokk velkledd og velnært!

 

Småbruket Brandsrud.

 

Før jeg skriver mer om menneskene som bodde i Brandsrud har jeg lyst til forsøksvis å fortelle litt om stedet, både topografisk og geografisk. Navnet er rimeligvis laget av brann og rydning, og da vet etnografer hvilke tidsrom vi er i da stedet ble ryddet og bebodd. Da bestefar kjøpte stedet i ung alder var det en husmannsplass under Syversen, Vestre Rakstad. Det skulle vært artig å vite hva han ga for det? Stedet må betegnes som en liten gård, snaut 100 mål vil jeg tro. Fine, flate jorder med god, fruktbar jord som bar rikelig grøde, som også skyldtes godt stell. Stedet lå lunt til; sydvendt, beskyttet mot nordvest og nordøst av lave åser. Grenda kalte vi Sultan-kroken, der var det flere velstelte småbruk. Det merkelige navnet Sultan har jeg ingen forklaring på, har neppe noe med sult å gjøre. Er vel et uttrykk for Hølendingenes trang til å sette klengenavn på alt og alle.

 

Beliggenheten må vel betegnes som ideell; jorden fruktbar og foldrik og stedet pent. Ennå husker jeg godt når jeg var med moren min, Helene, på Brandsrud-besøk. Vi gikk over Maudalhagan og opp Bakkebakken. På toppen av bakken så vi Brandsrud-husene med havetrær omkring. Jeg husker ennå at jeg syntes det var et pent sted, vakkert plassert i landskapet.

 

Men tilbake til gårdens drift. Den var ikke så rent liten og den ble drevet godt. Jeg husker de hadde to hester og syv-åtte kuer pluss ungdyr. Om sommeren var de på utebeite nord i skogen og kom om kvelden hjem til tajet, et par hundre meter nord for husene. Her ble de hentet og satt på fjøset for melking og stell. De produserte melk til meieriet - i hvert fall i Teodors tid. Så etter hvert ble det nok en jevn og solid økonomi i Brandsrud, takket være en arbeidssom og flink bestefar som arbeidet dobbelt; både borte på utearbeid og hjemme på gården. Og mormor slet trutt med unger og dyr.

 

Stuene i Brandsrud; Sørlistua og Åslistua.

 

Et par småsteder synes jeg bør nevnes, eller stuer som de kaltes.

De tilhørte Brandsrud og vi kalte dem Sørlistua og Åslistua etter de som bodde der. Opprinnelig var de kanskje bygget som føderådsstuer for de gamle i Brandsrud. De var små, bestod av en gang eller skåle, så inn på et lite kjøkken og innenfor der et enda mindre kammers. Muligens var det også en litt større penstue som ble sjelden brukt.

 

Til hver av stuene hørte med ca ett mål jord til poteter. litt grønnsaker og noen bærbusker. Beliggenheten må betegnes som optimal fra naturens side der de lå sørvest-vendt under åsen. De var nok små og puslete, men harmonisk plassert i terrenget. Foran Sørlistua stod en kjempebjørk. Den var synlig i lang lei, og om våren ble den tidlig grønn og varslet vårens komme til Sultankroken.

 

Navnene Sørlistua og Åslistua (eller Hedvig-stua) kom selvfølgelig etter de som bodde der. I den nørste (øverste) bodde mor Sørli og ca. 100 meter lenger sør bodde Hedvig Åsli i Åslistua, begge to eldre kvinnemennesker. Jeg lurer på om ikke mor Sørli var en fjern slektning av bestefar i Brandsrud. Dette var før alderstrygdens tid og tilværelsen var vel et eksistens-minimum, men ingen armod eller nød. De plukket bær som de solgte, de heklet og strikket for folk. Og bestefar, og senere Teodor, sørget nok liberalt for ved og andre naturalia. De var nok en sosial trygghetsfaktor i det stille og uten at de ventet noen offentlig PR. De var rause når det knep, Brandsrud-folkene. Og alle visste at det bodde medmennesker utenfor egen hageport.

 

La meg avslutte beretningen om stuene med å fortelle om deres skjebne inn i nyere tid. Sørlistua ble i 1959 overdratt til onkel Ole fra boet etter tante Anna. Onkel Ole gledet seg som en unge. Her ville han tilbringe mange hyggelige pensjonistdager, slik var planen. Nostalgisk tenker jeg på en pinsedag da jeg besøkte ham i Sørlistua. Han var full av planer, skulle restaurere bygning og tak og skulle fjerne en stor gren av den kjempebjørka som skygget for mye for huset. Han var full av iver, entusiasme og glede. Et par måneder senere døde han plutselig. Sic. Vi følte det som en dyp urettferdighet. Senere ble Sørlistua kjøpt tilbake til Brandsrud av Teodors enke, Guri. Og Åslistua er revet og på den fine tomta bygde Teodor føderådsbygning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørlistua

 

Barna i Brandsrud.

 

Nå vil jeg gå litt tilbake til folkene i Brandsrud slik det må ha artet seg omkring århundreskiftet. Dessverre har jeg lite detaljer. Som tidligere nevnt var det syv barn som vokste opp, en vanlig størrelse på en barneflokk på de tider. Parolen om at den må tidlig krøkes som god krok skal bli, den gjaldt både for guttene og jentene. Så fort de var konfirmerte var det ut å arbeide. Jentene i husposter, Halvor og Ole dro til Oslo og gikk i lære og arbeide der. Teodor hjalp til hjemme på gården og var også ofte med bestefar ute på arbeid, og senere var også han mye i Oslo og arbeidet med oppussing av bygårder. En av jentene var vel fast hjemme og hjalp bestemor. Hver og enkelt i søskenflokken trengte vel sin egen biografi, artige og interessante som de var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Barna” i Brandsrud.

Bildet er antakelig fra Helenes 60-årsdag i 1947.

Fra venstre: Theodor, Halvor og Ole, Maren, Helene og Anna.

Dorthea er ikke med på bildet.

Jeg kan fortelle litt om hver enkelt.

Dortea hadde forskjellige husposter før hun giftet seg og flyttet til Filtvet.

Maren (f 1883) tok sykepleier-utdannelse og ble menighetssøster i Høland, giftet seg med  telemarkingen Steinar Sannes som var barnehjemsbestyrer i Fredrikstad og fulgte senere sin mann til Knoffs gate 16 i Drammen der Steinar ble klokker i Strømsø kirke. De fikk fem barn og to av døtrene ble gift og bosatt i Høland.

 

Anna (f 1885) flyttet til Oslo og arbeidet i mange år på Blindeskolen som altmulighjelp og oldfrue. Etter mange år i Oslo flyttet Anna hjem til Brandsrud. Hun måtte vel det. Det var vel vanlig og vedtatt at en av døtrene skulle være hjemme og hjelpe de aldrende foreldre. Teodor bodde hjemme, foreløpig uten kone. Etter mange år hjemme i Brandsrud flyttet Anna tilbake til Oslo, til Schultz gate 12, som hennes svoger, Ole Harnæs, hadde kjøpt. Her etablerte hun seg som

hybelvertinne og samtidig som bestyrer av gården. Hun ble en sentral person og støttespiller for mange nieser og nevøer som startet opp i Oslo som ledd i utdannelse eller arbeid. Hun var en populær tante i vår store Brandsrudfamilie.

Den yngste av jentene, Karoline Helene (f 1887), min mor, giftet seg i 1909 med gårdbruker Ole Harnæs på Søndre Rakstad, hvor jeg vokste opp i en søskenflokk på 4 gutter og en jente.

 

Og så var det guttene, nå kan vi vel kalle dem Brandsrud-kara.

Teodor (f 1889) gikk aktivt inn i arbeidet hjemme på gården, om vinteren drev han i skogen og periodevis jobbet han i Oslo, og han var ofte sammen med bestefar på alle slags jobber. Han var arbeidssom og effektiv og gjorde det bra økonomisk.

Halvor (f 1891) og Ole (f 1893) fikk Oslo som sin livslange arbeidsplass. Halvor begynte i malerlære. Etter en kort periode hos Bukkeskjeggen (malermester Ole Halvorsen på Rakstad), dro han til Oslo og etablerte etter hvert en stor og velrennomert malerforretning. Ole gikk på maskinist- / fyrbøterskole i Oslo, var en tur med en Englandsbåt over Nordsjøen, men han ble skikkelig sjøsyk og fant ut at det var best å holde seg på landjorda. Også han slo seg ned i Oslo, ble vaktmester på Majorstuen skole og senere Frogner skole. Han ble en hjelpsom og nyttig og fingernem altmuligmann. Sammen bygde Halvor og Ole et meget pent hus på Bekkelaget. Begge giftet seg; Halvor med sin Inga og Ole med sin Alma. Alt var solskinn og glede, inntil..... Begge ektefeller døde så altfor tidlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Brandsrud sittende på trappa i Brandsrud.

Besteforeldrene i Brandsrud.

 

La meg fortelle litt mer om besteforeldrene i Brandsrud ut fra min egen husk. Som tidligere nevnt husker jeg lite om min mormor, Sofie. Jeg har bare en svak erindring om at jeg så henne ligge tilsengs inne i kammerset. Gjennom dørsprekken så jeg at hun hadde en slags bandasje i ansiktet og alltid var det halvmørkt der inne. Hun døde i 1925.

 

Bestefar (morfar) husker jeg ganske bra fra hans eldre år. Han var mild og fredelig og godartet i all sin ferd og væremåte. Jeg husker at han av og til kom til oss på Rakstad på besøk, kom kjørende med hest over hagan. Jeg husker jeg var i Brandsrud flere ganger. Som liten var jeg vel sammen med moren min, senere var jeg der flere ganger på egen hånd, gikk til fots eller på ski over hagan. Et par ganger var jeg der og pelte poteter om høsten. Jeg husker jeg var ved Longsli-bekken og fisket ørkyte. Jeg husker at gårdsgutten hjemme, Einar Libråten, og jeg var der og hørte landskamp på radio. Onkel Theodor var nemlig tidlig ute og kjøpte radio med høyttaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestefar Brandsrud sammen med Halvors kone, Inga.

Mens jeg bodde i Oslo hos tante Anna og gikk på skole var bestefar ved et par anledninger der. En av gangene var i forbindelse med at han var på Rikshospitalet og ble operert for grå stær. Da satt vi og snakket endel sammen. Og jeg skal si at sønnene hans stilte opp! De visste ikke det beste de kunne gjøre for far sin. Jeg husker at Halvor en dag tok seg fri fra jobben og kjørte ham rundt og viste ham Oslo og omegn. Og bestefar fortjente den heder som ble ham til del.

 

Jeg husker jeg var i begravelsen våren 1935.

 

Han døde stille og fredelig hjemme i kammerset i en alder av 77 år. Jeg vet ikke hva han døde av; alderdomssvakhet? Mett av dage var han i alle fall. Jeg husker vi kjørte i en lang rekke med hester og sleder til Løken kirke.

 

Og der hviler nå bestefar Christian Brandsrud ved siden av sin hustru Sofie.

 

Hvil i fred.

 

Og i 1959 ble også tante Annas urne satt ned på samme gravsted.

 

 

 

-----------

 

 

 

 

Christian Brandsrud, født 03.06.1857, død 05.04.1935.

Sofie Brandsrud, født Nordby, født 23.07.1859, død 12.04.1925.

 

 

 

 

 

 

 

Nils Danielson Harnäs

Historien om min farfar -

veibygger og bonde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Danielson Harnäs i yngre år

Ach, Värmland, du sköna,

du glädjerika jord !

 

Jeg kan tenke meg han sa noe liknende, Nils Danielson, da han i 1854 sammen med sin tre år eldre bror, Daniel, forlot hjemstedet Harnäs i Värmland med det bestemte mål å utvandre til Amerika. Og hvorfor skulle disse to brødrene fra en stor søskenflokk dra til Amerika? Noe var vel eventyrlyst, men den viktigste grunnen til at de dro var nok nød og fattigdom. Det var dårlige tider i Sverige, og en masseutvandring til Amerika fant sted fra alle deler av landet. I forordet til sin store bok om Utvandrerne forteller forfatteren Wilhelm Moberg at alt i alt utvandret ca 1 million svensker. Han forteller om sin mormor - enke med syv barn da hun var 37 år gammel - at Amerika tok seks av dem. Det var som en begravelse hver gang en av dem reiste. Kun en datter ble igjen i hjemlandet; Mobergs mor.

 

Litt om stedet de forlot.

 

Gården - eller torpet - het Harnäs, naturskjønt beliggende ved sjøen Østra Silen i Värmland. Kommunen eller sognet heter Sillerud. Og det er bare såvidt at folkene der kunne kalle seg värmlendinger, for stedet ligger helt sønst i Värmland, bare noen få kilometer fra grensen til Dalsland. Husene på gården er forlengst borte og nyere hus er reist, men ikke nøyaktig på samme tomten. Borte er også resten av slekten som ble igjen der, spredt til forskjellige steder i Norge og Sverige. Stedet er naturskjønt. Men skjønnhet alene gir lite mat i sultne folks maver. Rykter og brev fra Amerika fortalte om gode muligheter “over there”, og ga grobunn for guttenes drømmer.

 

Og en vakker dag høsten 1854 dro brødrene Danielson fra Harnäs. Nils var 21 år og Daniel var 24 år. Alene eller sammen med flere vet jeg ikke. Til fots eller på ei tilfeldig kjerre. Og med minimal oppakning. Det var vel en bylt med en kjepp gjennom til å bære på skulderen. Men jeg vet temmelig sikkert at de gråt vel en tåre foreldrene; Stina Andersotter og Daniel Jonasson, og de søskenene som var igjen; Anna Stina, Gustava, Katharina, Jonas, Anniken og Clara. De tok avskjed for alltid. De kunne ikke regne med å ses igjen. Og når det gjelder Daniel så stemmer dette i hvert fall. Han døde mange år senere i La Crosse i Wisconsin. Hjem til Norge kom et fotografi av et meget pent gravsted, samt endel arvepenger. Nils ble ved et skjebnespill bofast i Norge, og i de fleste år av sitt voksne liv bodde han jo i Høland, ikke all verdens reise unna. Men om han noen gang var på besøk på sitt fødested har jeg ingen opplysninger om.

 

 

Gullet i Harnäs.

 

La meg nå her som et lite apropos fortelle om en merkelig skjebnens ironi.

På denne fattigslige plassen i Sillerud, ca 1 km sør for Harnäs, ble det for noen år siden funnet gull, og det ble satt i gang drift der. Jeg vet ikke om stedet ligger på gården Harnäs’ grunn. Men hadde dette funnet blitt gjort for 150 år siden hadde sannsynligvis brødrene Danielson blitt på Harnäs.

 

Men de visste ingen ting om hjemstedets fremtidige gull, og de la trøstig i vei med sin meget sparsomme bagasje. Planen var å arbeide seg stykkevis fremover mot Amerika, skrape sammen såpass penger etter hvert at de fikk kjøpt seg billett. Antagelig først til den ene som dro over for raskere og lettere å tjene til billett til gjenværende bror.

 

 

 

 

 

Reisen til Christiania.

 

Nå kommer endel beretninger som delvis er rene sannsynlighets-hypoteser.

 

Hvordan reiste de? Hvilken vei tok de?

 

Til fots eller med tilfeldig kjerreskyss kom de seg til Christiania. Herfra gikk det antagelig med jevne mellomrom emigrantbåter til Amerika, dessuten var det vel i dette området endel anleggsvirksomhet - hovedbanen bl a - så der var det kanskje arbeid å få, slik at de fikk skrapet sammen penger til en billett.

Og Daniel reiste først. Han tenkte vel det var lettere og raskere å tjene til en ny billett i Amerika og så sende den til broren. Sannsynlig tok de avskjed med hverandre i Christiania. De så hverandre aldri igjen. For det gikk ikke slik som planlagt.

 

Nils havnet nede på Sørlandet, antagelig fordi det foregikk endel veianlegg der på den tiden. Dessuten var det også stor emigrasjon fra Sørlandsbyene til Amerika, så da var han jo et stykke på vei.  Jeg mener å ha hørt at det kom båtlaster fra Gøteborg med svensker som skulle utvandre videre. Skjebnen hadde grepet inn og kullkastet hans planer. Nils hadde fått seg kjærest og tilkommende. Romantikk og svangerskap (eller var det noe senere?) laget et helt nytt livsløp for ham. Så det ble ingen Amerikareise for Nils. Men så vidt jeg vet hadde han pr. brev jevnlig kontakt med sin bror” over there”. Og nå sitter jeg - hans sønnesønn - og skal forsøke å rekonstruere hans “love story” snart 150 år senere.

 

 

 

 

 

Marthe Malene.

 

Nils kom til østre Moland i 1858, og der traff han sin kjæreste.

Den tilkommende utvalgte het Marthe Malene Jensdatter Brekka, født 23. februar 1838, og la meg med en gang nevne en pussighet; det er samme dato som hennes oldebarn og navnesøster Marte Malene Harnæs på Søndre Rakstad ble født 133 år senere!

 

Marthe Malene var nest eldste datter av Jens Olsen Moen og Marthe Gundersdatter Skjævestad. Jens Olsen Moen hadde kjøpt en gårdpart i Østre Brækka i 1831 og giftet seg med Marthe 30. oktober 1834. De hadde seks barn som vokste opp og deres ætt er tallrik og spredt viden omkring.

 

Er det noen som sier at motsetninger tiltrekker hverandre?

Kan en tenke seg noe mer forskjellige mennesker enn de to? Sosialt, økonomisk, standsmessig, kulturelt, kort sagt på alle områder. Han var en stor og grov svensk rallar, fåmelt og traust, gravd rett ut av fattig-Sverige, men arbeidsom og redelig i all sin ferd. Og hun spontan og beleven, kanskje noe romantisk anlagt, ganske pen tror jeg, og fra en større gård med rikelige kulturelle tradisjoner og en familie med posisjon i bygda.

 

 

 

Gården Brekka.

 

La meg først fortelle litt om gården Brekka, som jeg har besøkt 3 - 4 ganger i mitt voksne liv. Den ligger tett ved Østre Moland kirke og har tilhørt slekten i generasjoner. Familienavnene på mannssiden har vært og er fortsatt Jens og Gunnar, navn som er tatt med til etterkommere i Høland. Kanskje også Martin?

 

Gården har historisk interesse i kampen mot danskeveldet.

Christian Lofthus (1750 - 1797) holdt til i de trakter og ledet bondeopprøret mot danskefutene. Til slutt ble han arrestert og døde på Akershus festning etter å ha vært lenket til blokk i 10 år. Og den 12. januar 1815 var gjeve menn fra distriktet samlet på Brekka for å velge amtets stortingsrepresentanter, blant disse var Niels Henrik Abels far og Sogneprest til Gjerstad; Søren Georg Abel (kilde: Arild Stubhaugs bok om Niels Henrik Abel). Fra nyere tid vet vi at under siste krig drev Jens Brekka fra sin gård en aktiv anti-nazistisk hjemmefrontvirksomhet. Så gården Brekka og folkene der var nok kjent og vel ansett i disse sørlandske trakter.

 

Han har vel gremmet seg endel, Brekka-gubben, og mor Brekka har vel korset seg når ryktene om en forbindelse mellom datteren og den svenske anleggsarbeideren begynte å versere i bygda. Slekten på nabogårdene Voie og Moen spisset vel ørene. Og deres venner seilskuteskipperne i Arendal med familier været vel en aldri så liten familietragedie. Det må nok ha vært litt av et kultursjokk for de trauste sørlandsbønder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Malene og Nils Daniel giftet seg i 1860.

Kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.

 

Slik heter det jo.

 

Og Marthe Malene, gladlynt og lystig, syntes vel det var noe romantisk og fascinerende ved den trauste, grovbygde svensken, sterk som en bjørn. Nåde den som på grunn av en eller annen slengbemerkning kom i klørne på ham! Men sterke folk er som regel fredelige og snille. Mot alle odds inngikk nå disse to unge mennesker giftermål. Hun var kanskje blitt gravid? Jeg har ingen nærmere detaljer om dette. Men vielsen foregikk vel i Østre Moland kirke, for fogder hadde vel ennå ikke myndighet til å vie folk. Året må ha vært 1860 og det var gått seks år siden Nils utvandret fra Sverige.

Nils var 27 år og Marte Malene var 23. 

 

Og hva gjorde så det unge ektepar?

 

De dro til Levanger, der det var anleggsarbeid å få. Høyst sannsynlig foregikk reisen dit med hest og kjerre. Og de hadde med seg sin lille førstefødte datter, Kristine. Så vidt jeg vet ble hun født på Brekka i 1861. Men gleden med lille Kristine ble vendt til

sorg. Hun døde nemlig 4 år gammel av skarlagensfeber. På Rakstad henger det i spisestuen et bilde av hennes gravsten, stor og fin. Og jeg husker at min far - som sin far - betalte en fast årlig avgift til Levanger kirkegård til vedlikehold av gravstedet.

Mens de bodde i Levanger fødte Marthe sønnene Jens Martin i 1864 og Daniel i 1866.

 

Etter en tids opphold i Trøndelagen flyttet de til Østlandet, hvor det foregikk en god del veianlegg. Han steg i gradene, ble en slags formann og arbeidsleder, og etter hvert tror jeg han ble tittulert ingeniør. Hans første opphold på Østlandet var i Fet, på veiarbeid der. Han bodde da på Holtet i Fet, pent sted med fin utsikt utover Øyeren. Og her ble to nye Kristiner født; den første i 1868, hun døde dessverre før hun var 1 år, den andre, født i 1870, ble hele 101 år gammel, og er av slekten senere omtalt som faster. Jeg tror familien bodde på Holtet et par års tid, bodde så en kort periode på Halabekk ved Mo, før de i 1870 kjøpte gården Søndre Rakstad og flyttet dit. Faster fortalte meg mange år senere at Marthe Malenes morsarv fra Brekka (eller Moen?) ble brukt til kjøpet.

 

 

Familien Harnæs på Søndre Rakstad.

 

På Rakstad bodde så Marthe Malene og Nils resten av sine liv. Her ble Ole (min far) født i 1873 og Inga Marie i 1878. En tid etter at han hadde kjøpt Rakstad kom hans bror fra Sverige kjørende med en blakk hest og vogn med fine møbler, blant annet et fint skatoll og et bord. “Jeg hører du har kjøpt hus, da trenger du vel møbler!” Møblene står i penstua på Rakstad den dag i dag.

 

De første 30 årene han bodde på Rakstad var Nils i aktiv virksomhet som veibygger. Mest var han ute i Smålenene, som Østfold het den gangen. Mye holdt han ute i Rakkestad. Jeg tror han ukependlet med sin karjol. Jeg har latt meg fortelle at da han kom hjem sent lørdag kveld kunne trappa hjemme stå full av karer som spurte om arbeid hos ham på veiene. Som tidligere nevnt steg han i gradene og ble kalt ingeniør. Jeg har også hørt at han hadde en viss politimyndighet, og det var kanskje nødvendig på slike anleggsarbeidssteder. Det kunne vel tidvis gå barskt for seg. Jeg kan også huske at i det omtalte skatollet hans lå et lite blankt skilt på et lite skaft som visstnok var tegn på politimyndighet. Og jeg har latt meg fortelle at det ikke nyttet med latskap eller unnaluring. En som viste slike tendenser ble satt i arbeidslag med en arbeidssom sliter der han måtte henge i for å holde tritt. Jeg tror han var streng, men rettferdig.

 

Mens han i lange perioder var ute på arbeid var det kona Marthe Malene som drev gården på Rakstad sammen med en husmann som het Nils Syversen i Elverum. Etter hvert vokste også barna til og måtte nok delta i all slags gårdsarbeid.  Og barna, det ble fem av dem som vokste opp. Som tidligere nevnte døde den første Kristine (født 1861 på Brekka) i Levanger i 1865. Så kom Jens Martin (født 1864), så Daniel (født 1866), han utvandret til Amerika og døde der under ukjente omstendigheter i 1904, så en ny Kristine (født 1868) som døde som spebarn, så en tredje Kristine født i Fet i 1870, så Ole (født 1873) og så Inga Marie (født 1878). De to siste ble født på Rakstad.

 

Da Jens Martin kom til skjells år og alder ble han sendt til Oslo for å gå på skole og senere studere. Jeg mener å ha hørt at han tok artium på Aars og Foss skole og senere eksamen i teologi (eller filologi?) ved Universitetet. Han var så et par år huslærer, blant annet et sted i Høland (Østby?), samtidig som han drev skole for sine yngre søsken hjemme på Rakstad. Og husets senior forlangte at det skulle være skikkelig skole, ikke bare tidsfordriv. Etter et par år hjemme i Høland dro han til Amerika der han hadde en bror og en farbror. Etter noen år kom han tilbake til Norge og ble adjunkt i Vardø og senere lektor i Drammen.

 

Kristine (faster) gikk på lærerskole i Kristiansand (eksamen 1898?). Hun var i et langt liv lærerinne i Skien. Ole ble hjemme på gården, gikk på amtsskole, drev etter hvert gården og overtok den senere. Han var lenge og aktivt med i kommunale styrer og stell. Han var i mange år herredskasserer i Nordre Høland. Inga Marie var i mange år hjemme og hjalp til på gården. Da Ole giftet seg tok hun lærerskole på Hamar og etter en kort tid som lærerinne på Setskog begynte også hun i Skien på samme skole som søsteren. Dette var i korte trekk litt om barneflokken til Nils og Marthe Malene som vokste opp på Rakstad.

 

Jeg har fortalt at Nils fikk besøk av sin bror fra Sillerud straks etter at han hadde kjøpt Rakstad, han som kom med møbler. Det kom også to andre slektninger fra Sillerud til sin onkel på Rakstad i håp om at han kunne skaffe dem arbeid. Den ene het Marie Andersdatter, født 1859, en søsterdatter. Hun gikk vel på sine ben hele veien, forbi Järnsjöen, Ørje og videre til hun kom til Hoel i Søndre Høland. Sliten og trett kom hun dit sent på kvelden og spurte om veien og om hvor langt det var til Rakstad. Da hun fikk høre at det var over en mil spurte hun om å få overnatte. Sønnen på gården syntes at jenta var sprek og vakker. De giftet seg senere og hun ble der resten av livet. Hun var i eldre år ofte på besøk hos onkel og fetter på Rakstad. Vi kalte henne Mor Hoel. Hun var blid og hyggelig mot oss unger. Jeg husker vi lekte blindebukk.

 

Også en annen søsterdatter, Kristine Andersdatter, født 1856, søster av førstnevnte Mor Hoel, kom fra Sillerud med kurs til sin onkel på Rakstad. Hun ble gift på en gård som heter Fuglenebb. Vi kalte henne Mor Solvang. Blid og trivelig hun også.

 

 

Sterke og fredelige Nils.

 

Men tilbake til Nils. Han ble jo en gammel mann, 91 år. Etter at han sluttet som aktiv i arbeidslivet bodde han på gården, holdt til i kammerset sammen med sin kone Marthe Malene. Han syslet med forskjellig småarbeid på gården, blant annet med veden til huset, og var mye i smia. Som vanlig på grunn av brannfaren lå smia et stykke unna de øvrige husene, ca. 100 meter lenger nord, i nærheten av gårdsbrønnen. Nils var visstnok en brukbar grovsmed, noe han vel hadde lært seg som anleggsarbeider. Grovt og solid var alt han laget; redskaper, krakker osv. Og alt malte han med den samme blåfarge; bestefarblått. Det finnes sikkert fortsatt noen ting med denne fargen på Rakstad. Smia er revet for mange år siden ettersom høy alder litt etter litt satte stopper for Nils’s aktivitet. Og det gikk gjetord om at han hadde vært gruelig sterk. Som gutt husker jeg det var tautrekking på lokaltomta, en årviss, gravalvorlig tevling mellom de borgerlige og socialistene. Da husker jeg at en av deltakerne sa:

Nå skulle vi hatt med oss gamle Harnæs.

 

Av gemytt var han fredelig og rolig, i hvert fall på sine gamle dager. Av og til kunne han visstnok være litt humørsyk på sin kone. Oss barnebarn tror jeg han tolererte ganske bra. Tante Anna Brandsrud (min morsøster) fortalte at hun av og til var på besøk på Rakstad, og hvis noen av oss småungene gråt, så sa han: “Du får være snill å ta ongen, du Anna, så han ikke gråter så ille.” Og det var i følge tante Anna ikke av hensyn til egen ro og fred, men han syntes synd på ungen som skrek. Antagelig var han glad i barn, blant annet fikk alle skolebarna som passerte haven epler. Ove Tøien på Nordre Rakstad spurte meg mange år senere om det var like mye epler hos oss. Og han fortalte om gamle Harnæs som forsynte dem rikelig med epler på skoleveien.

 

Tatere med hest og vogn var vanlig på veiene den gang. De hadde fast overnattingssted i bryggerhuset på Rakstad. Nils tillot ikke at noen som søkte nattely ble vist bort. Og på det punktet var han urokkelig. Kanskje han selv som ung rallar hadde hatt problemer med nattelosji?

 

En stor sorg som de bar på i alle år, og især Marthe Malene, var sønnen Daniels forsvinning i Amerika. Ble han utsatt for en forbrytelse? Uvisshet er ofte det verste.

 

Tilbake til Nils. Jeg vet ikke om han engasjerte seg noe spesielt i 1905 i forbindelse med separasjonen mellom Norge og Sverige. Som norsk-svensk var han kanskje i en vrien situasjon. Hans sønn Ole var en ivrig separatist, og så vidt jeg vet var han også for republikk. Jeg vet ikke sikkert om han skrev Harnæs med svensk ä eller dansk/norsk æ, men jeg tror han brukte den svenske ä, mens Ole og den øvrige barneflokk brukte æ.

 

Jeg var 7 år da farfar Nils døde. Vi bodde under samme tak. Jeg husker han ruslet rundt på tunet i halvlang frakk og med en selvlaget blåmalt stokk (denne stokken har nå hans sønnesønn, Ole Gunnar, på hytta). Og når det var fint vær kunne han sitte på en krakk bak stabburet med panorama til Morgenliåsen og Skattumgårdene og se solen dale i vest. Og det fortelles at han da ofte siterte Gunnar fra Lidarende i Njåls saga:

 

Fager er lien, aldri tykkes meg landet fagrere.

 

-----------

 

Nils Danielson Harnäs døde 26.10.1924, 91 år gammel, 5 år etter sin kone Marthe Malene, som døde 22.04.1919, 81 år gammel. Begge hviler på Løken kirkegård.

Fred være med begges minne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Danielson Harnæs sommeren 1924, 91 år gammel!

Til venstre Jens Martin, i midten gårdsgutten Einar Libråten.

Til høyre barnebarna Magnhild, jeg, Ole Gunnar og Nils Daniel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift av kirkeboken i Sillerud fra 1. juli 1887

 

Slektstavlen til Marthe Malene

 

                                                Ole Gundersøn Voie f ca 1615

                                                                Gunder Olsen Voie f ca 1640

                                                                Ole Gundersen gm Anna  fra Rostøl   

Ole Guttormsen - Gjertrud                Gunder Olsen 1689 - 1716 gm Maren 

                            Ommundsdatter                                Mortensdatter

          I                                                     I

Ole Olsen       -       Johanne Gundersdatter      Jens Gundersen Brømnæs

1702 - 1741             30.06.1712 -                              g Brækka  (storkjempen)

                        I                                                                                  I

Gunder Olsen                                -                      Marte Jensdatter Brækka

29.09.1734 -  04.01.1805

                        I

(Ole f. 1766 - Jens f. 1768 - Ole f. 1771 - Gunder f. 1775 - Johanne f. 1777 - Anne f. 1780)

 

Ole Gundersen Moen      -      Ingeborg Jensdatter Voie

24.05.1771 -  03.09.1840        25.07.1767 - 03.11.1839

                            I

                         (Gunder f 1799  - Jens f 1809 - Ole f 1814)

 

Jens Olsen Moen          -        Marthe Gundersdatter Skjævestad

01.08.1809 - 25.11.1902         27.03.1807 - 12.05.1878                                                   

                                                 I                                                                      

(Ingeborg f 1835  - Marthe Malene  - Ole f 1841  - Gunder f 1843 - Nils f 1845 - Jens Martin)

 

Marthe Malene Jensdatter Brækka      -        Nils Danielson Harnäs

23.02.1838 - 22.04.1919                                   22.03.1833 - 26.10.1924

                                                                       I

1. Kristine Harnæs 1861 - 1865

2. Jens Martin Harnæs 1864 - 1936

3. Daniel Harnæs 1866 - 1904

4. Kristine Harnæs 1868 - 1868                      

5. Kristine Harnæs 1870 - 1971                                        

6. Ole Harnæs  1873  - 1947                                            

                                7. Inga Marie  1878 - 1948

Slektstavlen til Nils Daniel

 

                                                                Sven Persson i Fårskog

                                                                Karin Andersdotter          Nils Nilsson

                                                                Bryngel Jonsson              Ingeborg  

Lisbet Hansdotter                 Olsdotter

               

                                                                                I        I                             I

 

Per Olsson            Nils Ærsson                          Per Svensson        Nils Olsson

1693 -                    1711 -                                    1743 -                    1710 -

Sigri Nilsdotter    Ingeborg Eriksdotter         Kierstin                 Kerstin

1709 -                    1709 - 1798                          Bryngelsdotter     Nilsdotter

                                                                                1739 -                    1746 -

                I                               I                                               I                               I

 

Jonas Persson - Karin Nilsdotter       Anders Persson - Margreta Nilsdotter

 1741 - 1796       1753 -                          1769 -                    1774 -

                I                                                                               I                              

 

Daniel Jonasson                  g 1818 m              Christina Andersdotter

02.12.1794 - 28.04.1858                                                   08.03.1790 -        

                                                                I

 

Marthe Malene Jensdatter Brækka      -        Nils Danielson Harnäs

23.02.1838 - 22.04.1919                                   22.03.1833 - 26.10.1924

 

(Anna Stina 1819 - Gustava  - Kathrina 1821 - Jonas 1825 - Anniken - Daniel - Nils - Clara)

 

                                                                       I

1. Kristine Harnæs 1861 - 1865

2. Jens Martin Harnæs 1864 - 1936

3. Daniel Harnæs 1866 - 1904

4. Kristine Harnæs 1868 - 1868                      

5. Kristine Harnæs 1870 - 1971                                        

6. Ole Harnæs  1873  - 1947                                            

                                7. Inga Marie  1878 - 1948

 

 

 

 

 

 

 

Tante Anna

Anna Brandsrud - en trofast sliter til alles beste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Brandsrud som ung dame.

Hun er et elskelig vesen, frøken Brandsrud !

 

Disse ordene falt en gang i 30-årene fra en hyggelig leieboer i Schultz gate 12. Jeg bet merke i de ordene for de virket vel noe fremmedartede for meg. Ja, elskelig var hun, men noe vesen var hun ikke. Hun var høyst tilstedeværende og av ekte kjøtt og blod. Jeg snakker om Anna Brandsrud, vår alles tante Anna. Hun ble født 23. september 1885 på Brandsrud i Høland og døde 6. mars 1959 i Oslo.

 

Hun var en hjelper og velgjører, en støttespiller og en godhetens apostel i vår slekt og familie, ikke bare for sin egen generasjon, men i høyeste grad også for neste slektledd som på forskjellige måter kom til å nyte godt av hennes velvilje og omsorg.

 

Som nevnt var hun født i Høland, hjemme i Brandsrud som nr. fire av syv søsken. Foreldrene var Sofie og Christian Brandsrud. Hennes barndom vet jeg lite om, dessverre, men jeg vil tro den var ganske bra, høyst sannsynlig over det vanlige for tiden. De bodde jo på et frodig småbruk og begge foreldrene var flinke. Faren var en dyktig og nevenyttig altmuligmann, så økonomien var nok brukbar. Søskenflokken vil jeg i etterkant bedømme som gøyale og fantasifulle lekekamerater. Som vanlig var i de tider måtte barna ut i eget arbeidsliv så fort de ble voksne. Jeg mener å ha hørt at tante Anna hjalp til forskjellige steder i bygda før hun fikk jobb på Blindeskolen i Oslo. Der tror jeg hun var i mange år. Jeg tror hun fortalte at Blindeskolen lå på Frogner et sted. Der utførte hun all slags arbeid; hushjelp, oldfrue osv. Hun var sikkert godt likt der, og jeg tror også hun likte seg godt der. Hun arbeidet der i flere år. Så flyttet hun hjem til Høland. Årsaken til det var antakelig at hun måtte tre støttende til i sitt hjem. De andre av hennes søstre hadde giftet seg og flyttet hjemmefra og brødrene begynte vel også å være mye borte.

 

Hun var hjemme i Brandsrud i mange år og hjalp til på gården med all slags arbeid inne og ute; dyrestell og onnearbeid sammen med sine foreldre og broren Theodor. Etter hvert begynte hennes mors helse å svikte, hun ble mye sengeliggende og trengte mye hjelp. Alderen begynte vel å virke på hennes far også, og farten ble mindre. Men jeg husker ham da ganske bra fra 20-årene der han ruslet rundt i stall og låve, jevnt og trutt skapte han en varm og koselig atmosfære omkring seg.

 

 

Hybelvertinnen i Schultz gate.

 

Men så døde moren midt i 20-årene (12. april 1925) og hun fikk vel lyst til å prøve noe annet og noe for seg selv. Hun hadde da i mange år gjort en uselvisk innsats hjemme. Bror Theodor var jo mest hjemme selv om han ofte var ute på arbeid, og han syslet vel med tanken om å skaffe seg en husholder. Og slik ble det. En husholder ble skaffet og tante Anna flyttet til Oslo igjen; til Schultz gate 12, en gård hennes svoger hadde kjøpt i 1930. Først bodde hun i en liten leilighet, etter hvert i en større fem-værelses leilighet der hun leide ut hybler. Og de som leide hybler der hadde det godt!

 

Og nå kommer vi til en tidsperiode som vi i vår generasjon husker godt, og flere av oss  kom i nær kontakt med tante Anna. Det var vel i denne perioden hun fant sin stil og ble en sentral person i vår familie og slekt. Flere av oss kom i tur og orden til å bo hos tante Anna. Jeg for min del bodde der i gymnasietiden 1932 - 35 og senere da jeg studerte fra 1935 - 43 og også en kort stund etter krigen. Mine yngre brødre Ole Gunnar og Helge bodde der mens de gikk på gymnasiet og fetter Steinar fra Drammen mens han tok sin gartner-utdannelse. Og Solveig mens hun gikk i gymnasiet og Knut også en periode. Også flere i slekten var innom hos henne i kortere eller lengre tid og slektninger på Oslotur overnattet som regel der.

 

 

Og hvordan skal så denne damen beskrives, objektivt og korrekt, uten for mye nostalgiske følelser?

 

 

En dame med stil !

 

Utseendet var flott. Hun var virkelig en statelig dame med fin kroppsholdning, og hun beveget seg med en viss grandesse. Håret var fyldig og mørkt, etter hvert med grålig stenk og senere kledelig grått. Når tante var shinet opp til selskap var hun virkelig et staselig syn. Og i samsvar med sin statelige apparisasjon var hennes væremåte og konversasjon. Hun brukte som regel en korrekt Frogner-dialekt. Hun likte seg i festlige anledninger. Hun hevet sitt glass med stil!

 

Dette ble vel mye selskapelig prat, hverdagene var tross alt de fleste for henne også. Hun strevde med sitt for å få endene til å møtes. Hun levet og åndet for sine mange leieboere som jeg tror satte stor pris på henne.

 

 

Tante Annas leieboere.

 

Vi husker konsul Truls Wiel som bodde i storsalongen hennes i mange år, ofte med sin sangerinne Cally Alme på besøk (jeg husker Ole Gunnar laget et husdikt om disse). Videre Johan von Krogh, eneboer og einstøing, de korrekte brødrene Lie (Holmenkollstafett-løpere) og mange flere, ikke å forglemme “huslakrisen” og “pinupen”. Det var i grunnen liv og virksomhet i «pensjonatet».

 

 

 

Somlete og sosial.

 

Jeg kan ikke huske at hun noen gang var sur eller grinete, bet vel noe inni seg, tok alt i beste mening. Jeg hørte aldri hun snakket nedsettende om noe menneske og hun var meget medfølende. Men hun hadde vel noen svake sider også? Kanskje? Det gikk i hvert fall mest ut over henne selv. Hun var skikkelig somlete, hadde alltid mange baller i luften og ble bare halvferdig med de fleste av dagliglivets gjøremål. Forsinket og sen til alle avtaler var vanlig. “Hun har aldri skjønt klokka”, proklamerte onkel Halvor. Og hun klarte som regel ikke å få betalt regninger før forfall, selv om hun hadde pengene i skuffen. Og mye venting på maten ble det nok også mens vi bodde der. Men, som sagt, all denne somlingen gikk nok mest ut over henne selv.

 

En historie min bor, Helge, ynder å fortelle, sier mye om tante Anna:

 

Det var mens han bodde der i gymnasietiden sammen med bror Ole Gunnar. Helge var en spøkefugl i yngre dager. Tante Anna hadde en fin lysekrone hengende i stua. “Den lysekrona klarer ikke du å stange ned, Ole Gunnar”, sa Helge. Ole Gunnar tok fart ute i gangen og med et tigersprang klarte han å stange lysekrona i stykker. Som «straff» måtte han gå tur sammen med tante Anna flere ganger rundt kvartalet! Straffen var mild i forhold til udåden, men Ole Gunnar fikk nok noen formanende ord på turen.

 

Hun var i aller høyeste grad et sosialt menneske. Hun likte å ha folk omkring seg, likte å konversere. Jeg husker når leieboerne i Schultz gate kom for å betale husleie så var ikke det over og ut, nei; hver gang lange, tidkrevende samtaler. I selskaper og i festlige anledninger var hun i sitt ess. Og hun var jo populær i det familiære selskapsliv; det være seg barnedåper, konfirmasjoner, bryllupper og bursdager. Hun var alltid nøye og raus med presanger. Til alle familiens bursdager stilte hun opp med selvbakt Waleskringle.

Den var god!

 

På onkel Halvors bursdag reiste hun og onkel Ole hvert år til Bekkelaget. Og onkel Oles bursdag ble feiret på samme måte. Jeg husker at når jeg og familien i 1950-årene bodde tvers overfor henne i samme etasje, var hun jevnlig på besøk hos oss, til stor glede for husets tre unge døtre. Og foreldrene også. Og når det var bursdag i familien stilte tante Anna med presang til jubilanten og, som sagt, med Waleskringle til festen.

 

Kunne hun virke jålete på de som ikke kjente henne?

 

Stilen, elegansen, ordbruk og konversasjonsmønster kunne kanskje gi et slikt inntrykk.  Hun sa “kjød” og “skoven” og andre ord som virket vel blasert. Men det kan slås ettertrykkelig fast; den damen var ikke jålete, tvert i mot! Det var hennes stil. Men denne stilen innbød naturligvis til endel humoristiske og vittige plagiater og historier innen familien. Ole Gunnar og Steinar var glupe til å komme med tante Anna-sitater og historier. Og spesialist på det området var jo onkel Halvor. Han var helt fornøyelig! Når han snakket om frøken Brandsrud og sa “Gid, dagen kunde ikke bedre oprinde”, da var han i sitt slag, malermesteren.

Han var en festlig fyr, Karelius.

 

Men jeg må med en gang komme med en viktig tilleggsmelding. Alle disse muntre bemerkninger om tante Anna var ikke vondt ment. Det var morsomheter uten et eneste tegn til ondartethet eller baksnakk. Jeg er hellig overbevist om at ingen i slekten eller familien ville si eller gjøre noe som kunne såre tante Anna. Hun var suveren og respektert, elsket og aktet.

 

 

 

Tilbake til hennes tid i Schultz gate.

 

Tiden i Schultz gate strakk seg over nesten 30 år.

 

En tid med gleder, men også med endel sorger. Vi fikk jo krigstid, en tid som bekymret henne på grunn av all nød og elendighet det medførte for medmennesker. Men stort sett gikk vel hennes tid med til det vanlig dagligdagse, som vel var et jevnt slit, men stort sett lystbetont. Jeg bodde hos henne i alt bortimot ti år og senere seks - syv år tvers overfor henne på gangen, og deltok i alt som hendte.

La meg også nevne den hyggelige og sosiale måte hun tok i mot våre venner på.

 

I min studietid stakk av og til kamerater innom, kollega Jorde og vennene Simonsen og Sem Maudal. Særlig Simonsen var populær. Det var Simonsen og frøken Brandsrud.

De ble gode venner. Og tante Anna disket opp med godsaker.

 

 

Tante Annas 70-års dag.

 

En spesiell anledning har jeg lyst til å nevne.

 

Det var hennes 70-års dag i september 1955. Dagen ble feiret inne hos kone Anna og meg. Hennes søsken, mange nieser og nevøer og flere kjente av venner og leieboere var samlet. Tante Anna var strålende. Steinar holdt en flott tale for henne. Steinar kunne slikt. En varm tale preget av takknemlighet. Selskapet var vellykket. Gjestene var glade og muntre, herrene Skaug og Gretland med flere stortrivdes. Jeg tror tante Anna syntes det var en hyggelig fest som ble arrangert for henne.

 

 

Livets aften.

 

Men livet må jo som kjent en gang ta slutt.

 

Så også med tante Anna. Helsemessig så var hun opp gjennom alle år frisk og sunn, jeg tror at vi må kunne si at hun hadde en utrolig bra helse. Utover høsten 1958 begynte hun vel å skrante, ble plaget av mavesmerter og hun ble innlagt på Rikshospitalet og operert. Det ble funnet kreft i maven, visstnok utgått fra eggstokker. I julen var hun forholdsvis kjekk og feiret den sammen med oss. Men utpå vinteren tiltok mavebesvær og hun ble innlagt på Ullevål. Her lå hun vel en ukes tid. Tidlig om morgenen 6. mars 1959 fikk jeg telefonisk beskjed fra Ullevål om at hun var død.

 

En trofast sliter og et hjertegodt menneske var gått bort. Hun ble 73 år. Etter eget ønske ble hun kremert og urnen satt ned på foreldrenes gravsted på Løken kirkegård i Høland.

 

Fred være med hennes minne.

 

 

 

 

-----------

 

 

 

 

Anna Brandsrud, født 23. september 1885, død 6. mars 1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna og hennes søster Helene (sittende) ca år 1905.

Helene ble senere gift med Nils Danielson Harnæs’ sønn, Ole.

Slik ble slektene Brandsrud og Harnæs forent.

 

 

 

H. M. HAUGE

Bestyrer av Kr.a. off. blindeskole

       ---------------------------

                                                                Kristiania 30 te april 1909

 

 

Idet jeg paa det bedste anbefaler

frk. Anna Brandsruds andragende om

optagelse som elev ved Husflitsforeningens

førstkommende feriekursus, tillater jeg meg

at uttale, at hun efter min mening har

særdeles gode betingelser for at gjøre sig nytte av den undervisning, der vil bli givet ved overnævnte kursus. Ved søm av kjoler m. m. til skolens elever har hun stadig vist skjønsomhet, nøiagtighet, flit og god smak, og ved at forestaa skolens utsalg av elevarbeider og opta bestillinger for dens verksteder har hun erhvervet sig adskillig indsigt i de forskjellige slags husflits- og haandverksarbeid. Det bør også nævnes, at hun har en dannet og grei fremtræden og sterk lærelyst og arbeidsiver.

 

 

                                                H. M. Hauge

 

Attest fra Kristiania offentlige blindeskole.

 

 

 

 

 

 

Nils Daniel

Historien om min bror.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Daniel sammen  med storesøster Magnhild.

Noen dør i livets vår.

 

Slik heter det i en gammel sang av Evert Taube.

 

Det er i hvert fall sikkert: Nils Daniel døde altfor tidlig. Alt lå vel til rette, både ressurser og muligheter. Og så døde han 15 1/2 år gammel. Dypt urettferdig!

Ingen vil noen gang få vite hvilket potensiale og hvilken fremtid det lå i 15-åringen som forlot verden en sommerdag i 1928.

 

Jeg - hans yngre bror - skal forsøke å skrive sammen det jeg vet om ham beregnet på slektens yngre generasjoner, og først og fremst på hans navnebror: Nils Daniel den yngre. Jeg husker jo min bror så vidt, jeg var jo 11 år da han døde. Noe husker jeg og noe er meg fortalt. Og noe blir vel sannsynlighetsantagelser. Men endel absolutte fakta foreligger jo. Det er påfallende hvor lite det er snakket om Nils etter hans bortgang. Emnet var sårt og vondt og nærmest tabubelagt.

 

Vel, jeg går til verket i ærbødighet. I min høye alder føler jeg også nærmest som en plikt å overlevere viten og minner som jeg sitter inne med om slekten til slektens yngre generasjoner.

 

Han ble født 3. januar 1913 på Rakstad Søndre i Nordre Høland.

Sannsynligvis så han dagens lys i det rommet som vi kalte krambua på grunn av at det tidligere hadde vært butikk i det rommet. Rommet er nøyaktig det samme som idag, men kalles idag spisestuen. Hans foreldre var Ole Harnæs og Helene Karoline, født Brandsrud. Han var deres andre barn, ønsket og ventet vil jeg tro. Storesøster Magnhild var født to år før. Jordmor var sikkert gamlejordmora Margit Skedsmo, tar jeg ikke helt feil. Hun bodde der i nærheten og var vel den eneste jordmora deromkring som trådte støttende til ved fødsler. Og som senere ga oss koppevaksine etter datidens forskrifter etter hvert som vi vokste opp. Og gutten ble døpt Nils Daniel.

 

Navnet var etter hans farfar; Nils Danielson Harnæs. Han bodde jo i samme hus og var vel stolt og glad over å bli oppkalt. Og Daniel var også et meget brukt slektsnavn. En grandonkel (farfars bror) og en farbror hadde dette navnet, var emigrert til Amerika og døde der. Det var nok mer fast tradisjon den gang å oppkalle etter slektens aner.

 

Så kommer hans barneår og skoleår. Jeg vet ikke noe spesielt om disse. Han var vel med på alt som skjer på en bondegård, det er jo liv og røre der med mye folk og dyr. Og folkene var jo først og fremst foreldrene, så søsken: eldre søster Magnhild født 1911, så jeg født 1917, Ole Gunnar født 1920 og Helge født 1926. Og så besteforeldrene så lenge de levde: farfar Nils Danielson Harnæs, død 1924 og farmor Marthe Malene, død 1919. Og så var det på gården alltid hushjelp/budeie og gårdsgutt som på demokratisk vis deltok i familiens gjøren og laden.

 

 

Snill og godlynt spilloppmaker.

 

Hvordan var så Nils av natur og vesen?

 

Her må jeg holde meg til hva jeg har hørt blitt sagt.

Han var snill og godlynt, han var livlig og aktiv, visstnok litt av en spilloppmaker. Han var flink med hendene, og spesielt var han interessert i løvsag-arbeid og laget små, pene ting med løvsagen sin.

Han hadde forholdsvis slank kroppsbygning, mørk hårfarge. Det finnes et meget godt fotografi av ham på et gruppebilde av flere familiemedlemmer tatt på trappen hjemme. Bildet henger nå i spisestuen i Høland.

 

 

 

Nils og Fridolf.

 

Jeg synes jeg må nevne litt om hans gode venn og lekekamerat: Fridolf Lundstrøm, fosterbarn på nabogården hos malermester Halvorsen. Han var fra Oslo, men ble i hele sitt liv mer og mer knyttet til Rakstad. I voksen alder bygde han seg også sitt eget hus der. Periodevis arbeidet han andre steder, var en periode på hvalfangst, videre mange år i Oslo. Men som pensjonist kom han tilbake til sitt kjære hus og bodde og døde der.

 

Opp gjennom årene snakket jeg ofte med Fridolf, men merkelig nok aldri om Nils. Men jeg husker at de var gode lekekamerater og var mye sammen. Jeg som tredjemann og påheng ble ofte skysset unna, men jeg hang da med så godt jeg kunne. Om vinteren gikk vi mye på ski på jordene omkring, om sommeren var det bading i Engavannet. Og ofte var vi hos Arne Maudal på Mellom-Rakstad og spilte krokett i haven.  Men det var ikke bare leik og moro, det var også endel plikter. Og særlig var Fridolf ofte etterspurt hjemme hos seg. Jeg husker at Malermor ropte ham hjem til diverse gjøremål; vedbæring, hente kuene på Myra m.m. Sett i etterkant tror jeg nok det falt for mange plikter på Fridolf. Hjemme hos oss var nok alt mer liberalt.

 

Jeg mener å huske at Nils var flink på skolen. Han gikk på folkeskolen på Skedsmo - der vi andre søsken også gikk etter hvert som vi vokste til.

 

Slekta på besøk.

 

Hver sommerferie hadde vi besøk på gården av fars søsken.

Det var fars eldre bror Jens Martin (lektor i Drammen) med kone Joss og barna Gunvor og Jens Normann. De var som regel et par ukers tid, bodde i hovedhuset og ordnet seg selv. Vi andre flyttet hver sommer ut i bryggerhuset og holdt hus der. Det jeg husker best derfra var at det var rikelig med fluer. Og så hadde vi en periode hver sommer besøk av farsøstrene Kristine og Inga, begge lærerinner i Skien. Alle hjalp til i høyonna med liv og lyst. Onkel Jens var en racer til å lesse høy, han. Og Inga og Kristine var flittige med riva. Disse tantene fra Skien ble vi veldig glade i. Det fulgte så mye hygge med dem, flinke til å fortelle eventyr og rause med presanger til oss barna.

 

Da Nils kom til sjels år og alder og det ble snakk om skolegang utover folkeskolen, ble det bestemt at han skulle være med tantene til Skien og gå på middelskole der.

 

 

Skolegang i Skien.

 

Om hans Skienopphold vet jeg lite, men med mitt kjennskap til tantene er jeg sikker på at de med liv og sjel gikk inn for at han skulle trives hos dem. Og de var oppriktig glad i gutten. I sitt yrke som lærerinner i barneskolen hadde de vel endel erfaring med barn i den alder. Men jeg har latt meg fortelle at han sturet og lengtet nok endel. Han var jo bare 12 år da han kom til Skien og ble der i 3 år inntil han var ferdig med middelskolen. Han gikk på snekkerkurs mens han var i Skien. Han var jo så interessert i sløyd og snekring og lagde seg en bokhylle og et skrivebord.

 

Sommeren 1928 tok han middelskole-eksamen. Jeg husker jeg hørte at han gjorde det veldig bra.

Og så kom han hjem til Rakstad på sommerferie. Alt var fryd og gammen. Som belønning for god skoleinnsats fikk han av sin far en splitter ny elegant Diamant-sykkel. Den var skinnende sort-lakkert med blankt bukkestyre. Jeg hadde aldri sett en så fin sykkel! Denne sykkelen står på en eiendommelig måte spikret inn i mitt minne. Den fikk nemlig på en spesiell måte tilknytning til hans sykdom og død.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stram niåring!  Nils Daniel sommeren 1922.

På bildet er også  onkel Jens Martin. Til høyre Gudrun.

Jeg og bror Ole Gunnar sitter mellom tante Inga og Faster.

 

Og så hendte det.

 

Jeg var blitt såpass gammel at jeg husker endel fra den sommeren. Bror Nils skulle til tannlegen, han hadde vel fått tannverk. Og tannlegen var Tørnby på Bjørkelangen - han hadde kontor på Kjelle gård. Nils dro dit på sin nye sykkel. Og han skulle selvfølgelig prøve sin nye sykkel, hadde kjørt maksimum fart hele veien hjem og var helt utkjørt ved hjemkomsten. Jeg vil anta at avstanden fra Kjelle og hjem er ca. 15 km. Han hadde brukt 27 minutter. Dette tallet 27 har senere vært fast lagret i mine “memory cells” og forbindes automatisk med Nils sin sykkeltur hjem fra tannlegen.

 

I etterkant ble det snakket og filosofert om denne utkjørtheten etter sykkelturen kunne være en mulig årsak til hans akutte sykdom. For noen dager senere ble Nils syk med høy feber. Han hadde fått lungebetennelse, jeg skulle anta med et akutt og stormende forløp. Han ble behandlet etter datidens prinsipper. Dette var jo før antibiotika-æraen. Han lå på kammerset ved siden av kjøkkenet. Jeg kan ikke huske vi søsken var inne hos ham. Vi fikk vel ikke lov, han skulle vel skånes og ha ro. Leger fra både Bjørkelangen og Hemnes var hos ham. Tilstanden forverret seg raskt, og det ble bestemt at han skulle sendes til Rikshospitalet den påfølgende morgen.

 

Tidlig neste morgen kom mor opp til oss gutter som lå på midtrommet i 2. etasje og sa:“Han Nils slapp å reise på sykehus, han, gutter.” Hun gråt så de magre skuldrene skok.

Nils var død. Datoen var 24. juli 1928.

 

La meg fortelle en liten episode jeg husker:

Noen dager senere var jeg hos Sydame-Minda på Nordlihagan for å hente en kjole til mor, noe hun antagelig skulle ha til begravelsen. Der kom en eldre mann inn og fortalte at han hadde hørt at en gutt hos Harnæs var død. “Bror hass sitter der”, sa sydama og pekte på meg.

Jeg har et svakt minne om begravelsen.

 

Jeg husker gravfølget med hest og vogn og kisten først i toget. Han ble begravet på familiegravstedet på Løken kirkegård der hans fars foreldre var gravlagt noen år tidligere. Og senere kom hans foreldre og hans kjære tanter fra Skien til å hvile på samme sted.

 

 

Og vi lyser fred over hans minne.

 

 

Han døde i sin ungdoms vår. Dypt urettferdig. Hvilken fremtid som gikk tapt fikk ingen vite. Igjen sitter minnene om en snill og hyggelig gutt.

-----------

 

 

Nils Daniel Harnæs

Født 3. januar 1913, død 24. juli 1928.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstbehandling og layout: Nils Daniel Harnæs.

Bilder utlånt fra medlemmer av slekten.

Trykket hos Print House i Oslo.

Oppplag: 250.

 

 

Oslo, 1. oktober 1999